Welkom op vlaamsbelangmechelenlier.org

Open of toe ?

Nog geen bestemming voor het station

  Er is nog geen definitieve bestemming voor het leegstaande stationsgebouw te Bornem. Vlaams Belang wenste tijdens de voorbije gemeenteraad een stand van zaken te krijgen van de gesprekken tussen de gemeente en de...

Natuurbegraafplaats in Puurs

Ook natuurbegraafplaats in Puurs

  Eind vorig jaar keurde het Vlaams Parlement enkele wijzigingen goed aan het decreet op de begraafplaatsen , waardoor de mogelijkheid voor de gemeenten wordt gecreëerd om op hun openbaar domein één of meer...

Weldra begraafplaats

Nieuwe begraafplaats in Bornem

  Je kan je afvragen of adviesraden in Bornem wel ernstig worden genomen. Zo kon onlangs als een vaststaand feit worden vernomen dat er een nieuwe begraafplaats komt in de Barelstraat, terwijl in de...

Hoe lang nog?

Een doorn in het oog

  Het gemeentebestuur van Puurs handhaaft zijn plan om een nieuwe bevraging te houden met het voorstel om de Cyriel Verschaevestraat te veranderen in Breendonk-Dorp. Naast de bevraging van enige jaren terug was er...