725 jaar Puurs en Ruisbroek

 

Enige maanden terug besliste het gemeentebestuur om volgend jaar het feit te herdenken dat in 1292 een keure aan Puurs werd verleend. Een goed initiatief en een goede maand geleden werd het feestprogramma voorgesteld. Peter Lemmens verbaasde er zich de jongste gemeenteraad over dat nergens sprake is van een historische studie. Toen hij daarvoor in juni had gepleit leek de burgemeester daar wel oren naar te hebben. Dat lijkt hem alvast noodzakelijk te zijn, want als men iets viert is het “nogal onnozel dat men niet goed weet wat er precies te vieren is”. Dat laatste mag blijken uit het feit dat men het steeds heeft over een stadskeure, terwijl Puurs nooit een stadskeure heeft gekregen, maar wel een dorpskeure. Maar wat is zo’n dorpskeure? Wat stond er in die van Puurs? En wat betekende dat voor de gemeente in die tijd en later? Dat zijn allemaal interessante vragen die minstens op een elementaire wijze een antwoord zouden moeten krijgen tijdens dat feestjaar, zodat er ten minste geweten is wàt er juist te vieren valt. Helaas, voor het gemeentebestuur blijkt het feesten voldoende te zijn. Er komt weliswaar een herwerking van een publicatie van 25 jaar geleden, maar enkel vulgariserend en dus minimalistisch ingevuld. De beslissing om van 2017 een feestjaar te maken is op zich da, ook rijkelijk laat genomen en heeft veel weg van laattijdig improvisatiewerk. Peter Lemmens wees er ook op dat Ruisbroek twee jaar na Puurs eveneens een dorpskeure kreeg en dat 2019 voor Ruisbroek dus ook een bijzonder jaar is. Hij raadde het gemeentebestuur aan om er tijdig aan te beginnen. Meer dan de belofte dat er aandacht aan zal worden gegeven kwam er evenwel niet.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...