“Aanvoelen” hoe containerparken evolueren

 

De voorgenomen modernisering van het containerpark van Puurs is een goede zaak. Toch maakte Peter Lemmens op de jongste gemeenteraad opmerkingen over de twee weegbruggen die zullen worden geïnstalleerd, want wie weegbruggen zegt, die zegt Diftar of het betalen voor afval volgens het gewicht. Tot nog toe ontkende het gemeentebestuur altijd dat het dat Diftar-systeem zou invoeren, niet helemaal terecht overigens want er werden reeds een aantal afvalfracties betalend gemaakt via het belasten per volume. Met de weegbruggen zet men nu een stap verder en wordt er overgeschakeld naar een zuiver Diftar-systeem. Peter Lemmens is daar geen voorstander van, ook niet van het betalend maken van afvalfracties op het containerpark in het algemeen, omdat men steevast merkt dat wanneer men overschakelt naar dergelijke betalende systemen de aanvoer van afvalfracties voor een flink stuk daalt, wellicht omdat een deel van de afvalfracties in de natuur verdwijnt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het zou beter zijn het containerpark vanuit de algemene middelen te financieren dan er de mensen apart voor te laten betalen. Lemmens informeerde naar de verdere intenties van het gemeentebestuur, met name of het de bedoeling is voor hetzelfde afval verhoudingsgewijs meer te doen betalen dan nu het geval is. Hij kreeg te horen dat de weegbruggen proactief zullen worden geplaatst maar dat ze niet meteen in gebruik zullen worden genomen, wellicht zelfs niet de komende jaren. Ook de tarieven zullen niet meteen herzien worden. Men doet dat enkel omdat men ‘aanvoelt’ dat Vlaanderen in die richting evolueert. Vreemd.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...