Alleen voor de heel snelle lezer ?

Infobord Berlaar

Op twee plaatsen in Berlaar staan al een aantal jaren elektronische informatieborden opgesteld. Vlaams Belang Berlaar heeft de keuze van de locaties nooit een succes gevonden. De borden, een op de Hei en een op de Markt, zijn slechts in één rijrichting zichtbaar en dan nog bij het verlaten van de kern of het dorp. Het verkeer in de ‘te lezen’ rijrichting heeft op de drukke Aarschotsebaan echter nooit een voldoende lang moment van stilstand waardoor in de praktijk de boodschap op het bord niet gelezen kan worden. Ook de info op het bord in het centrum is voor het passerende auto- en fietsverkeer amper leesbaar.

Zulke borden zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor wie er vlak bij woont en er rustig de tijd voor heeft de info te komen lezen. Wie in Berlaar woont, verneemt wel via andere kanalen dat er een tentoonstelling is of een clubevenement. Trouwens de borden behoren toe aan de politiezone, niet aan de gemeente. Ze moeten in principe voorrang geven aan mededelingen die veiligheid en verkeer betreffen, pas secundair kunnen aankondigingen van verenigingen of van de gemeente aan bod komen. Elektronische infoborden hebben dus geen zin wanneer ze niet op heel korte tijd info aan voorbijgangers kunnen overbrengen.

Vlaams Belang Berlaar pleit er al vele jaren voor dat het Cardijnplein zou heraangelegd worden. Aangezien dat nu eindelijk op relatief korte termijn wordt gepland en op langere termijn de marktomgeving in het centrum, zou in één keer een betere plaatsing van deze borden daarin kunnen opgenomen worden. Wij vragen dan ook dat het gemeentebestuur dat zal overwegen en een betere locatie met de politiezone zal overleggen.