Barsten in de Rijkenhoek

 

Heel wat inwoners in de Rijkenhoek in Bornem worden geconfronteerd met serieuze barsten in hun woning. De oorzaak moet gezocht worden in het wegpompen van het grondwater op de werf van het ziekenhuis.  Ondertussen kregen de betrokken bewoners een expert van de verzekeringsmaatschappijen van de aannemer en het ziekenhuis op bezoek.  Of dit de onzekerheid bij de bewoners zal wegnemen is zeer de vraag. Aangezien de aannemer nog steeds geen plaatsbeschrijving heeft opgesteld vrezen de bewoners dat de verzekering van de Sint-Jozefkliniek en de aannemer schadeloosstelling zouden kunnen ontlopen.   Bovendien blijkt uit een  brief van de aannemer dat die betwist dat de schade zou veroorzaakt worden door de werken, hij houdt het bij de voorbije…droogte! Ondertussen wordt nog altijd grondwater weggepompt met alle gevolgen van dien. Vlaams Belang is van oordeel dat het gemeentebestuur in deze zaak moet opkomen voor het belang van de omwonenden.  Wim Verheyden drong er tijdens de gemeenteraad op aan dringend werk te maken van een plaatsbeschrijving waardoor verdere schade op basis daarvan kan gekoppeld worden aan de werken.   Bovendien moet naar een oplossing worden gezocht om te voorkomen dat het zakkende grondwater in de Rijkenhoek voor bijkomende schade blijft zorgen.  “Desnoods moet het gemeentebestuur maar zijn stoute schoenen aantrekken en het pompen stil durven leggen” merkte hij  op.   De burgemeester verzekerde dat de gemeente effectief is tussengekomen . De aannemer zou intussen de gepaste maatregelen hebben getroffen. Hij verklaarde alvast dat men met het oog op komende werken in de Rijkenhoek de nodige lessen heeft geleerd die excessen zoals dezen moeten vermijden.  Een magere troost voor de bewoners die momenteel hun woningen zien barsten en binnenkort met nog nieuwe werven worden geconfronteerd.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...