Boerkini toch welkom

 

Vorige maand vroeg Vlaams Belang een aanpassing van het Bornemse zwembadreglement, naar aanleiding van uitspraken in de pers van het diensthoofd sport waaruit bleek dat vrouwen in boerkini in het gemeentelijk zwembad welkom zijn. Omdat Vlaams Belang bleef aandringen op een aanpassing stelde schepen De Bruyn toen voor dat het zelf een voorstel aan de gemeenteraad zou voorleggen. Dat gebeurde ook op de zitting van 15 mei jl.. Van meet af aan bleek dat de meeste fracties het voorstel niet wilden of durfden goed te keuren, wat overigens met heel wat bochtenwerk gepaard ging. CD&V en Groen stelden voor om niets te wijzigen en het probleem pas aan te pakken als het zich zou stellen.  Dat heeft het ondertussen echter al gedaan, want er zijn reeds boerkini-zwemmers komen opdagen.  Schepen De Bruyn verduidelijkte dat ze daar geen graten in zag. SP.a spuide wat mist en stelde voor om het woord “boerkini” te wijzigen in “onbetamelijke kledij”, wat echter onduidelijk en subjectief is. Vlaams Belang hield voet bij stuk en daarmee was de kous af.  De CD&V-Groen meerderheid keurde het voorstel af, Sp.a, Beter Bornem en B Democratisch onthielden zich.  Enkel NV-A besloot om op de valreep het Vlaams Belang toch te volgen.  WimVerheyden was in zijn slotbetoog bijzonder scherp voor de lakse houding van de gemeenteraad.  “Met deze houding bevestigen de meeste Bornemse partijen nogmaals dat ze geen ruggengraat hebben.  Met de goedkeuring van een symbool dat de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in twijfel trekt –een fundament van onze waarden en normen- bevestigen zij wat ik al lang beklemtoon, namelijk dat de sluipende islamisering van onze gemeente voor de meeste Bornemse partijen geen probleem vormt”.  Hij vreest dat op termijn meer boerkini’s zullen opduiken met alle ongemak van dien voor de andere bezoekers van het zwembad. ‘Bornem blijft hiermee één van de amper vier gemeenten in de provincie waar men in boerkini zal kunnen zwemmen, met buurgemeenten die een significante moslimbevolking hebben, is de kans reëel dat het nieuws zich daar als een lopend vuurtje zal verspreiden en dat men zal afzakken naar het Breeven. De traditionele partijen fulmineren tegen het voorstel om afzonderlijke plaatsen voor vrouwen te voorzien op bussen maar voorzien wel afzonderlijke behandeling voor moslimvrouwen in het zwembad.  Dit is regelrechte hypocrisie” besloot Verheyden.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...