Bornem ondernemingsvriendelijk in 2017?

 

Uit een studie van Voka dit voorjaar, blijkt dat Sint-Amands voor wat Klein-Brabant betreft het best scoort in zijn dienstverlening naar ondernemers toe. In de regio zouden ook Mechelen, Lier en Willebroek het goed doen. Vooral de digitale dienstverlening en een grote behulpzaamheid zorgen voor dat resultaat. Bornem vertoeft niet in de kopgroep.

Voka formuleert een aantal aanbevelingen die Vlaams Belang alvast de moeite waard lijken. Wim Verheyden vroeg op de jongste gemeenteraad of het bestuur de aanbevelingen van Voka ter harte zal nemen.  Zo kan samenwerking op het vlak van digitale dienstverlening tussen de gemeenten uit onze regio veel beter. Vlaams Belang stelt ook voor om te streven naar een verschuiving van taken en opdrachten binnen de administratie opdat iemand van het gemeentepersoneel voltijds de KMO-belangen kan behartigen.  Op die manier zijn er geen extra aanwervingskosten.

Het gemeentebestuur betwist de conclusies van het onderzoek en noemt zichzelf wel degelijk ondernemingsvriendelijk. De goede uitslag van Sint Amands zou te danken zijn aan de afschaffing van de belasting op drijfkracht.  Laat dat nu net zijn waar Vlaams Belang al jaren voor pleit, besloot Verheyden. “Misschien wordt het tijd dat men dit voorstel eindelijk in de praktijk brengt”. Waarom niet in de begroting 2017 ?

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...