Bornem : prestige haalt het op efficiëntie

Prestige boven efficiëntie

Prestige boven efficiëntie

Het Bornemse gemeentebestuur investeert volgend jaar 12 miljoen € in verschillende domeinen.

Een aantal daarvan zijn wel degelijk nuttig, zoals het woonproject op de abdijsite – al is dat dossier niet afgerond- de wegen- en rioleringswerken, de vooropgestelde verbetering van de dienstverlening. Die zaken kunnen op de goedkeuring van Vlaams Belang rekenen. Maar over de grote investering in het Cultureel Centrum, begroot op 7,5 miljoen € wordt wijselijk gezwegen. Gemeenteraadslid Wim Verheyden heeft de werkelijke kost daarvan nochtans op 11 miljoen € berekend.  Dat legt niet alleen een hypotheek op de schuldevolutie van de komende jaren.  Bornem staat inzake schuld nu al op de 24e plaats op 308 Vlaamse gemeenten. Noodzakelijke investeringen en aandachtspunten worden daardoor op de lange baan geschoven, zoals een beter mobiliteitsplan op een ogenblik dat het centrum van de gemeente steeds vaker moeilijk bereikbaar is, het ondersteunen van de kleinhandel, het plaatsen van veiligheidscamera’s, extra aandacht voor de aanpak van het zwerfvuil, een betere ondersteuning van gezinnen en van het verenigingsleven. Voor de afschaffing of vermindering van de contant belasting van 54 € of van iedere andere belasting is er geen ruimte voorzien. De boodschap dat de Bornemse belastingen nu al de laagste van Klein-Brabant zijn, is voor de inwoners van Bornem een magere troost.

Vlaams Belang besluit uit het budget dat prestige de bovenhand heeft gehaald op efficiëntie.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...