Bornemse Dag Allemaal

Op de jongste gemeenteraad bracht Luk Van Nieuwenhuysen de inhoud van Bornem Magazine ter sprake. In april was er namelijk een artikel verschenen van Dag Allemaal niveau waarin het nieuwe gemeentebestuur gepeild wordt naar hun lievelingsplekjes, hobby’s, vreemde gewoontes e.d.m. . Niet echt een weerspiegeling van wat er wettelijk in een gemeentelijk mededelingenblad geacht wordt te staan, merkte hij op. Het gebruik van informatiemiddelen door de overheid en dus ook door de gemeente is immers aan richtlijnen onderhevig die onder andere de neutraliteit van de publicaties en andere informatiekanalen moeten waarborgen. Die hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke activiteiten. Het bewuste artikel beantwoordt daar niet aan. De communicatie moet overigens niet alleen politiek neutraal zijn, er moet ook voor gezorgd worden dat de informatie correct, betrouwbaar, accuraat èn relevant is. Van Nieuwenhuysen vroeg zich af wat de relevantie is van dergelijke bijdragen. Het gemeentebestuur zag er geen graten in, maar hield voor dat het toch maar eenmalig zal zijn. Het voorstel van Vlaams Belang om voor alle fracties een vrije tribune in het gemeentelijk blad te voorzien, zal worden besproken.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...