Bouwen door de eeuwen heen

 

Bornem lijkt niet echt zorgvuldig om te gaan met zijn waardevolle gebouwen. Wim Verheyden verdiepte zich in de uitgave “Bouwen door de eeuwen heen”, een reeks die in de negentiger jaren werd uitgegeven door de Afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap. De boeken bevatten een inventaris van het bouwkundig erfgoed, onder andere van Bornem. Het gaat niet om geklasseerde, maar wel om waardevolle bouwwerken. Alleen al in de Boomstraat blijken er op twintig jaar tijd vier van de negen waardevolle gebouwen te zijn verdwenen. En ook elders in Bornem en deelgemeenten verdwenen er. Het is ontgoochelend dat er vanuit de opeenvolgende gemeentebesturen zo weinig aandacht is gegaan naar het behoud van oudere waardevolle gebouwen die een belangrijk onderdeel hebben gevormd en in sommige gevallen nog vormen van het dorpsgezicht. Een woonbeleid en vernieuwing moeten  volgens Vlaams Belang gepaard gaan met respect voor het waardevol bouwkundig erfgoed.

Wim Verheyden peilde naar de eventuele beleidslijn die het gemeentebestuur ter zake hanteert. Hij kreeg te horen dat Bornem samen met de drie Klein-Brabantse gemeenten deelneemt aan de nieuwe erfgoedcel die Igemo recent opstartte.   Op deze wijze hoopt men waardevolle gebouwen in kaart te brengen en zoveel mogelijk te bewaren.  Veel werk zal Igemo daaraan niet hebben. “Bouwen door de eeuwen heen” bevat immers de beoogde inventaris. Zaak is nu om werk te maken van het behoud van de overgebleven gebouwen, ook al is dat rijkelijk laat.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...