Burgemeesters vinden gemeenteraad niet meer relevant …

Een onderzoek bij de Vlaamse burgemeesters uitgevoerd door de Universiteit Gent in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, leverde op dat de burgemeesters zichzelf en hun college, de gemeentesecretaris en de dienstverantwoordelijken zien als de ‘actoren’ die het meest invloed uitoefenen op het lokale politieke niveau.

En de verkozen gemeenteraad ? Waar situeren de burgemeester die ? Wel … zowat aan het eind van de lijst. Volgens de Vlaamse burgemeesters hebben de gemeenteraadsleden weinig in de pap te brokken. De invloed van de gemeenteraad vinden zij steeds meer wegschuiven naar het college en de administratie.

Berlaar bevestigt

Nu ja, eigenlijk bevestigt dat onderzoek alleen maar wat de oppositie in Berlaar al van in het begin van de legislatuur ondervindt. Voor de bestuursmeerderheid, en vooral voor de burgemeester, lijken de vergaderingen van de maandelijkse gemeenteraad en de periodieke commissies eerder vervelende onderbrekingen van hun eigen verhaal en niet de momenten van overleg met de oppositie die ze zouden kunnen zijn.

Dat verklaart misschien waarom er deze legislatuur al zo veel vragen en voorstellen van de oppositiepartijen door de burgemeester werden ‘meegenomen’ en vervolgens … dode letter bleven. Misschien moeten we al die vragen en voorstellen eens opsnorren en, ongeacht van wie ze komen, gezamenlijk met de hele oppositie opnieuw indienen ? Als verenigde oppositie hebben we in Berlaar toch al wat slagkracht getoond. Voor ons is de door de inwoners gekozen gemeenteraad immers niet irrelevant !