Nieuws

20140527stemmen

14 oktober

Een informele bijeenkomst zo’n zestal weken geleden van enkele van onze Berlaarse leden met de bestuursleden van Vlaams Belang Berlaar draaide uit op een erg interessante gedachtewisseling. Al snel kwamen de komende gemeenteraadsverkiezingen aan...

IMG_20170904_190331

Slachtafval langs de straat

Begin september verwittigde een alerte wandelaar ons ervan dat er ergens in de Ezenhoek een stapel vuilniszakken was gedumpt en dat die heel waarschijnlijk waren gevuld met slachtafval afkomstig van schapen. Een bezoek ter plaatse...

poenpakker

Groene poenpakkers

Het opgeheven Groene vingertje is ontmaskerd. Na Kristof Calvo, uit ook Tom Kerstens zich als ordinaire poenpakker. Eind december vorig jaar werd de begroting van de stad besproken in de Mechelse gemeenteraad. Traditioneel de...

Dreef 0911

Waardevolle boom in uwen hof ?

Berlaar maakt een inventaris van waardevolle bomen. Die kunnen zich op het openbaar domein bevinden, maar ook in tuinen. Echt monumentale bomen bepalen mee ons dorpsgezicht en dus kunnen we zeker achter het principe...