Nieuws

Surf ook naar de webstek van de afdeling Lier.
Opgelet, men ziet u

Naar een grotere politiezone ?

  De federale overheid heeft al langer het voornemen om meer politiezones te laten fuseren, binnenlandse zaken maakt daar geen geheim van. De jongste weken was er binnen de Lokale Politiezone Rupel enige onrust...