Berlaar

IMG_20180208_145806

Kerkhof of wilde plantentuin ?

In een reeks verfraaiingsvoorstellen die Vlaams Belang Berlaar de twee voorbije legislaturen heeft gedaan, stond ook de aanpak van het kerkhof in het centrum. We mikten vooral op een betere afscherming van het kerkhof...

20140527stemmen

14 oktober

Een informele bijeenkomst zo’n zestal weken geleden van enkele van onze Berlaarse leden met de bestuursleden van Vlaams Belang Berlaar draaide uit op een erg interessante gedachtewisseling. Al snel kwamen de komende gemeenteraadsverkiezingen aan...

IMG_20170904_190331

Slachtafval langs de straat

Begin september verwittigde een alerte wandelaar ons ervan dat er ergens in de Ezenhoek een stapel vuilniszakken was gedumpt en dat die heel waarschijnlijk waren gevuld met slachtafval afkomstig van schapen. Een bezoek ter plaatse...

Dreef 0911

Waardevolle boom in uwen hof ?

Berlaar maakt een inventaris van waardevolle bomen. Die kunnen zich op het openbaar domein bevinden, maar ook in tuinen. Echt monumentale bomen bepalen mee ons dorpsgezicht en dus kunnen we zeker achter het principe...