Berlaar

Gemeentehuis

Absurd

Eerst verkiezingen en vervolgens coalitiebesprekingen bepalen welke rol partijen en dus ook de raadsleden op zich zullen nemen. Sommigen behoren tot de meerderheid en moeten besturen, anderen tot de oppositie en hebben als taak...

Ingang wandelpad Broekweg

Eenrichtingsverkeer voor honden

Wie samen met z’n hond eens een stevige natuurwandeling wil maken en eraan denkt via het nieuwe wandelpad dat de Ezenhoek verbindt met de Broekweg naar de Hei te lopen en terug, is er...

kiosk met bladvanger

Over ballen, trompetten en subsidies

Dat niet elke sport behoefte heeft aan uitgebreide infrastructuur. Dat populaire sporten grotere werkingskosten hebben omdat ze nu eenmaal meer volk trekken. Dat daaruit kan volgen dat zij meer gesubsidieerd worden dan de kleintjes. Dat een...

moslimbegraafplaats

Parkkerkhof of doorsnee weiland ?

Er wordt nu toch al enige tijd gewerkt aan de herinrichting van het oude kerkhof. Vier bestuursleden van Vlaams Belang Berlaar hebben afgelopen week het kerkhof bezocht en stelden onafhankelijk van mekaar vast dat...

20131029lamp

Het winkelbeleid in Berlaar heeft … een aanzet

Sinds april 2015 speelt het gemeentebestuur met het plan om in samenwerking met de ‘provinciale coach detailhandel’ een project omtrent de zichtbare winkelleegstand in Berlaar op poten te zetten. Er bestond blijkbaar de concrete...