Berlaar

Afdelingsbestuur

De ploeg

Onze nieuwe werking, deze opgefriste webstek, het hernieuwde krantje dat binnen enkele weken in uw brievenbus valt, de toegevoegde agendapunten op de gemeenteraad, … daarachter staat natuurlijk een ploeg idealisten die er samen aan...

Marktactie 151014

Met de oplopende asielfactuur de markt op

In het kader van de nationale campagne “Bespaar op asiel, niet op eigen mensen” trokken militanten van Vlaams Belang Berlaar gisteren de gemeente in met een folder waarin de oplopende kostprijs van de asielcrisis...

Kerkhof zerk

Het blijft toch een kerkhof

Het Vlaams Belang klaagt al langer het veel te gebrekkige onderhoud van de kerkhoven in onze gemeente aan. Al meermaals hebben we er voor gepleit dat ze allemaal een serieuze opfrisbeurt zouden krijgen. Na...

Gemeentehuis

Nieuwe werking, nieuwe webstek

Een sterk gemeentebestuur durft beslissingen transparant te nemen, stelt zich open voor voorstellen van de oppositie en erkent de expertise die ook daar zit. Na een jaar ‘nieuw’ bestuur moesten alle oppositiepartijen echter vaststellen...