Berlaar

Gemeentehuis

Vervelend nevenverschijnsel

Het begrip ‘dagelijks bestuur van de gemeente’ is al een aantal keren de gemeenteraad gepasseerd. Telkens in die zin dat de bevoegdheid voor het schepencollege ruimer is geworden. Gisteren was dat ook weer het...

20140122DonQuichote

Naïef ?

Het Berlaarse inzamelpunt van de organisatie ‘Solidarity for all’ zocht een stockeerruimte. Voor wie deze vereniging niet kent: ze houdt zich onder meer bezig met het brengen van goederen naar de zogenaamde ‘Jungle in...

Splinter Berlaar

Opnieuw metaalsplinters in fietsbanden

Aanstaande dinsdag interpelleert het Vlaams Belang het gemeentebestuur naar aanleiding van de vele fietsbanden die de afgelopen weken sneuvelden als gevolg van metaalsplinters. Splinters zoals op de foto van ongeveer een centimeter groot en...

fiets

Fietsbanden sneuvelen opnieuw

Een tweetal weken geleden werd het Vlaams Belang gemeld dat er nogal wat fietsbanden plat liepen en dat kleine metaalsplinters daarvan de oorzaak zijn. Blijkbaar liggen die splinters op sommige fietspaden en dringen ze...

20131025censuur

De gemeenteraad tot bij u thuis ?

Voorstel afgeschoten Burgemeester zet gemeenteraad in het bezemhok De zittingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar en zijn dat in de praktijk ook overwegend. Dit betekent dat publiek de raad kan bijwonen. Een...