Klein-Brabant

Brouwerij Romen Eikevliet : afgebroken

Bouwen door de eeuwen heen

  Bornem lijkt niet echt zorgvuldig om te gaan met zijn waardevolle gebouwen. Wim Verheyden verdiepte zich in de uitgave “Bouwen door de eeuwen heen”, een reeks die in de negentiger jaren werd uitgegeven...

Eindelijk met camera ondersteuning

BE Alert ook in Bornem

  De federale overheid heeft de jongste twee jaar d.m.v. een pilootproject een alarmsysteem ontwikkeld waarbij de bevolking in noodsituaties kan worden geïnformeerd en gealarmeerd via telefoon, gsm, sms, e-mail, sociale media, smartphone, digitale...

Liever Turks dan Paaps?

Liever Turks dan Paaps ?

  Vlaams Belang stuurde onlangs een open brief naar de directie van de Vrije Basisschool Sint-Carolus te Ruisbroek.  Enkele verontruste ouders hadden immers laten weten dat er op de webstek van de school een brief aan...

Komen eten in Breendonk

Eetfestijn in Breendonk

  Naast de jaarlijkse pensenkermis in Bornem van het voorjaar heeft Vlaams Belang Klein-Brabant beslist om ook in het najaar in samenwerking met de afdeling Willebroek een etentje te organiseren, en wel in een...

Feest in Puurs

725 jaar Puurs en Ruisbroek

  Enige maanden terug besliste het gemeentebestuur om volgend jaar het feit te herdenken dat in 1292 een keure aan Puurs werd verleend. Een goed initiatief en een goede maand geleden werd het feestprogramma...