Klein-Brabant

Probeer het maar als burger

De boeck doet het weer

  Het bericht dat de werken voor de aanleg van bijkomende voetbalvelden in Wintam door het Agentschap Natuur en Bos werden stilgelegd is weliswaar verbijsterend, maar verwondert niet helemaal. Het versterkt het beeld van...

Te weinig plaats

Statische fietsen

  Heel wat treinreizigers begeven zich met de fiets naar het station van Puurs, in die mate dat er zich soms een tekort aan stallingplaatsen voordoet. Toch lijkt het er op dat een deel...

Geen echt zwerfvuilbeleid

Zwerfvuil blijft plaag

  Op de jongste Bornemse gemeenteraad agendeerde de N-VA de netheidsbarometer, een “tool” die men kan gebruiken om een efficiënter en gerichter beleid inzake zwerfvuil te voeren. Zo kan men bepalen waar zich het...