Mechelen

2016-06 Fietsenstallingen in straten met veel rijhuizen

Fiets versus rolstoel

Het is positief dat meer mensen intensief gebruik maken van de fiets. Dit brengt echter mee dat mensen hun rijwiel(en) graag direct bij de hand hebben. . In traditionele ‘arbeiderswijken’ met straten met veel...

kruisje

Religieus probleemgedrag

De laatste maanden zijn er in verschillende Mechelse scholen incidenten gesignaleerd met een zogenaamde nieuwe generatie probleemjongeren. Zo was er de agressie van moslimjongeren tegen bouwvakkers aan en nabij een school waarbij gedreigd werd...

overweg Muizen

Wat met de overweg Willendries?

Reeds jaren geleden besliste de NMBS dat er een aantal overwegen zouden verdwijnen. De overweg in de Willendriesstraat zou er daar één van zijn. Nu drie jaar later is er nog steeds geen bevestiging....