CC perikelen

 

Een drietal weken terug werden er tijdens een controle van de sociale inspectie op de werf van het CC Ter Dilft vijf illegale arbeiders aangetroffen. Het Bornemse gemeentebestuur hield de lippen om mekaar,  maar Vlaams Belang wist ervan en kaartte de zaak aan tijdens de gemeenteraad. “Hoewel geen rechtstreekse fout van de gemeente, is dit zeer pijnlijk” merkte Wim Verheyden op.  Hij wees er op dat de gemeente in de bestekken duidelijk gewag maakt van sancties.  Zo moet een firma die illegale personen tewerkstelt  onmiddellijk van de werf worden verwijderen. De feiten tonen aan dat de controles ter zake niet waterdicht zijn en dat ze moeten worden verstrengd.  Sociale fraude en dumping leiden immers tot het verlies van jobs die wel correct zijn ingevuld. Volgens het gemeentebestuur is dit zeer moeilijk te realiseren, omdat er met valse paspoorten werd gewerkt.  Volgens Vlaams Belang moet de gemeente er hoe dan ook op toe te zien dat regels worden gevolgd.

Vlaams Belang vroeg ook of heel die zaak gevolgen heeft voor de timing. Aanvankelijk was de verhuis van de bibliotheek immers gepland in april. Dat werd dan augustus en nu blijkt die andermaal uitgesteld naar oktober. Als dit ook voor de Academie muziek, woord en dans geldt, is dat natuurlijk problematischer want dat zou betekenen dat er tijdens een schooljaar moet worden verhuisd, terwijl het net de bedoeling was om het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw aan te kunnen vatten. Wim Verheyden wou vernemen wie er verantwoordelijk is voor de vertraging en of er boetes zijn voorzien als vertragingen de planning van de verhuis en de ingebruikname in gevaar brengen.  Dat blijkt wel degelijk het geval te zijn, maar volgens het gemeentebestuur zijn de vertragingen momenteel niet “noemenswaardig” en derhalve zijn boetes niet van toepassing.  Bovendien zou het al veel langer geweten zijn dat de werken aan de bibliotheek later zouden aflopen.  Onder meer verletdagen daartoe geleid.  Het grootste deel van het Cultureel Centrum zou de komende weken dan toch in gebruik zal kunnen genomen worden.   De rest van het gebouw zou kort na nieuwjaar klaar zijn.  Allemaal nogal rekbare voorspellingen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...