CD&V Puurs steekt zich weg

 

Het gemeentebestuur van Puurs stelde de gemeenteraad een reeks aanpassingen voor aan het reglement van de gemeentelijke begraafplaats. Die werden allemaal netjes opgesomd in het vertoog dat de raadsleden vooraf toegestuurd kregen om hen zodoende de inspanning te besparen de wijzigingen in de tekst allemaal zelf op te sporen. Dank u dus, gemeentebestuur ? Peter Lemmens vlooide het reglement zelf toch maar eens grondig uit en kwam tot de vaststelling dat één wijziging niet in het overzicht van het gemeentebestuur werd opgenomen. Het artikel “een perceel op de gemeentelijke begraafplaats wordt voorbehouden voor de begrafenis van foetussen die geboren worden na een spontane abortus”, wordt nu “een perceel op de gemeentelijke begraafplaats wordt voorbehouden voor de begrafenis van foetussen.”  Dat is minder onschuldig dan het op het eerste gezicht gelijkt want het betekent dat daar ook foetussen van gewilde abortussen worden begraven. We raken hier dus een gevoelige ethische snaar zodat men een ethische discussie kan voeren over de wenselijkheid of de onwenselijkheid van deze aanpassing, aldus Peter Lemmens die vaststelde dat de CD&V in deze aangelegenheid blijkbaar niet de moed van haar overtuiging heeft om deze wijziging in alle openheid door te voeren en dat liever in ‘t geniep doet.