De Far West van parking Gasthuisvest

Voor heel wat buurtbewoners is de inname van de grote parking aan de Gasthuisvest door de novemberfoor een regelrechte verschrikking.  Dagelijks zijn ze 10 tot 30 minuten bezig om een legale parkeerplek te vinden. De kleine parking van de Gasthuisvest is een echte Far West geworden.

Zo blokkeerden ‘wildparkeerders’ op  2 november meer dan acht uur lang de enige legale toegang tot de parking. Een politiepatrouille die langs kwam, werd gewezen op dit storend wangedrag en er werd  gevraagd om hiertegen iets te ondernemen.

De agenten weigerden dit uitdrukkelijk, ondanks het feit dat de wildparkeerders duidelijk in overtreding waren met artikel 25.1.5 van het verkeersreglement (Parkeerverbod op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen).

Op vraag wat het standpunt van de politie Lier en de stad hierover is, laten de korpschef en de burgemeester van Lier koelweg weten dat het tot de autonome bevoegdheid van de inspecteurs en agenten behoort om al dan niet te verbaliseren.

Voor Vlaams Belang Lier – Koningshooikt kunnen deze Far West toestanden niet door de beugel. De willekeur om al dan niet op te treden tegen ‘wildparkeerders’ is een slag in het gezicht van de vele buurtbewoners die, ondanks het tekort aan parkeerplaatsen, wél de moeite doen om de verkeersregels te respecteren.

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt vraagt dan ook met aandrang dat er een einde komt aan deze wantoestanden, waarvan de oorzaak in de eerste plaats gecreëerd is door het stadsbestuur dat doof blijft voor de massale vraag van buurtbewoners om meer parkeermogelijkheden te voorzien.

Gasthuisvest3

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...