De kogel is door de kerk

De kogel is door de kerk: Mechelen krijgt een islambegraafplaats. Vooraleer afgelopen dinsdag tot de stemming over te gaan, hielden de verschillende fracties in de gemeenteraad hun tussenkomst. Hier leest u die van fractievoorzitter Frank Creyelman.

Vandaag krijgen we voor de zoveelste keer sinds 2007 de soap over een islamitische begraafplaats. Voor de laatste keer wellicht want vanavond moet iedereen kleur bekennen. Even terug naar de oorsprong van deze soap.

De moslims binnen deze raad vonden en vinden dat moslims moeten kunnen begraven worden volgens de ritus van hun totalitaire ideologie. Ik zal voortaan nooit meer spreken over de islamitische godsdienst want dat is het niet. De islam is geen godsdienst maar een ideologie die alles en iedereen wil verstikken en haar wil wenst op te leggen.

Maar terug naar het kerkhof. Vermits de begraafplaatsen in dit land en bij uitbreiding in alle Europese landen seculier zijn, kon en kan niet zomaar aan deze islamitische eis worden voldaan.
Om de systematische vragen van de moslimraadsleden op te vangen werd de werkgroep Begraafplaatsen opgericht. Met de verdoken bedoeling om de werkgroep zelf te begraven in lengte van dagen en dit vooral om de meerderheid van vrijzinnigen en Vlaams-nationalisten de verscheurende keuze te besparen.

Zelfs de naam van de werkgroep werd politiek-correct ingevuld om zoveel mogelijk te verdoezelen dat het enkel om een islamitische begraafplaats ging. Begraven worden op één zij met het aangezicht naar Mekka, eeuwigdurend, zonder ongelovigen…

Na meer dan twee jaar palaveren en verschuiven van data ziet het er nu naar uit dat men alweer gaat toegeven op één van de Europese basiswaarden. Ik was overigens zelf lid van deze werkgroep en ben precies één (1) keer geweest. De eerste keer om het standpunt van het Vlaams Belang toe te lichten. Dat zou op het einde immers nog precies hetzelfde zijn geweest. Op de basisprincipes van Europa sjachert men niet. Punt.

Voor diegenen die een kort geheugen hebben, het merendeel van deze raad dus, nog even een korte geschiedenisles: voor de Verlichting werd iedereen rond de kerk begraven, vandaar ‘kerkhof’. Ongelovigen werden begraven in het ‘verdoemhoekje’ (vandaar later het woord ‘verdomhoekje’). Letterlijk een massagraf in een hoek van het kerkhof zonder zerk of teken. Na de Verlichting beslisten de Europeanen dat in de dood iedereen gelijk moest zijn en werd het organiseren van begraafplaatsen uit handen van de kerk genomen. Sindsdien zijn alle begraafplaatsen multiconfessioneel en kan IEDEREEN er respectvol begraven worden zonder onderscheid van geloof of filosofische overtuiging. Hetgeen collega Beaissar hier komt verklaren dat men eindelijk ook moslims met respect moet kunnen begraven, is dus volledig van de Arabische pot gerukt.

Want dat is juist het probleem. De islam wil heel dit beschaafd gegeven op de helling zetten en zich nog maar eens van zijn meest achterlijke en onverdraagzame kant laten zien. Zelfs in de dood zijn de moslims meer waard dan de ongelovigen. Het geraamte van een moslim is blijkbaar beter dan dat van een niet-moslim. Het islamitisch ‘Herrenvolk’ is altijd beter dan de rest.

De conclusie van de werkgroep: “een begraafplaats voor elke Mechelaar”. Verkeerd. Die is er al. Maar nu wordt er op kosten van ALLE Mechelaars eentje aangelegd richting Mekka (binnenkort spreken we van Mekka’len in plaats van Mechelen) en eeuwigdurend wordt een concessie van 30 jaar. Uiteraard gaat men er van uit dat binnen 30 jaar een moslimmeerderheid in deze raad dat wel even zal rechtzetten. Ze hebben wellicht gelijk.

Voor onze fractie is dit gegeven een princiepskwestie. Wij vragen er dan ook de hoofdelijke stemming over. Niet dat het veel zal helpen. Ik ken dat ondertussen al.

We weten hoe de dames en heren van Groen denken. Vandertaelen en Sanctorum toch niet van de minsten hebben het zelf naar buiten gebracht: de stemmen van de groeiende groep moslims is belangrijker dan één van de dada’s van Groen: dierenwelzijn. Korte termijn machtspolitiek is belangrijker dan principes en lange termijn denken ten voordele van de eigen natie en de eigen cultuur. Een eigen cultuur, mijnheer Calvo, die SUPERIEUR is aan de importcultuur die men al decennia pampert en waar men uit pure lafheid en berekening niet durft tegen in te gaan.

Het Vlaams Belang heeft geen schrik van zijn eigen schaduw dus hou in het vervolg uw vermanend vingertje van linkse caudillo in deze stad best in uw zak of tokkel er nog wat meer op uw iphone maar kom niet meer zagen over democratie als u dit goedkeurt. Voor onze fractie zijn al diegenen die dit goedkeuren collaborateurs en niks anders.

Bij VLD en SP.A is het trouwens niet anders. De uitvinders van de vrijzinnigheid en de papenvreters bij uw partijen moeten mij maar eens komen uitleggen hoe seculariteit kan gerijmd worden met rituele begraafplaatsen. Ik waarschuw u collega’s Gennez en Somers: begin er niet aan want ik sla u om de oren met citaten van grote voorgangers en van grote leiders van uw partijen. En nee, ze liggen nog niet allemaal op het kerkhof. Er zijn er bij die nog aan de touwtjes trekken zoals de rode keizer van Oostende bijvoorbeeld.

Ik vroeg de hoofdelijke stemming en ik kan mij voorstellen dat in dat geval N-VA zal tegenstemmen. Voor veel van de N-VA-raadsleden is die stem oprecht maar ook hier gaat het in de eerste plaats om de stemmetjes. N-VA wil geen stemmen verliezen aan Vlaams Belang en moet dus af en toe rechtse praat verkopen. Anderzijds zijn de stemmen uit Allochtonië ook niet onbelangrijk. Dat is dus lastig. We stemmen tegen een islamitische begraafplaats hier en slachten een kudde schapen onverdoofd daar en zo is iedereen content. Ik vrees, collega’s van N-VA, dat op het einde van de rit niemand meer content is. You can fool some people some time but you can’t fool all the people all the time.

Het is ook niet omdat jullie hier vandaag even tegen stemmen om het vel van de coalitie te redden dat je voldoende moed toont. Dit had een halszaak moeten zijn en jullie hadden het lot van de coalitie moeten afhankelijk maken van dit dossier. Al de rest doet er niet toe.

Dikwijls wordt door de politiek-correcte elite gespot met de term ‘islamisering’. Een term die door onze beweging is bedacht en ondertussen in heel Europa is overgenomen.

Wat is dat toch ‘islamisering’? Wel, ik zal het u zeggen.
Dat is onverdoofd slachten toelaten.
Dat is varkensvlees verwijderen op het menu in scholen, verenigingen of bij de overheid.
Dat is ook niet-moslims de facto verplichten om halal te eten.
Dat is gescheiden zwemmen en vrouwelijke dokters voor moslima’s.
Dat is hoofddoeken toelaten op de werkvloer en bij de overheid.
Dat is vrije dagen inlassen voor islamitische feesten.
Dat is gebedsplaatsen inrichten en tijd voor gebed voorzien in ondernemingen.
Dat is georganiseerde verkrachtingen bagatelliseren en verzwijgen.
Dat zijn shariateams toelaten die de shariawetten opleggen.
Dat is vrouwen uitschelden en bespuwen die Westers gekleed zijn.
En dat is ook… de multiconfessionele begraafplaatsen aanpassen aan de islam.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...