Duffel kan herfstschoonmaak gebruiken

Duffel gaat al een tijdje de strijd tegen rondzwervend afval aan met een jaarlijkse opruimactie: ‘de lenteschoonmaak’, een zwerfvuilactie waaraan heel wat mensen deelnemen. Ook de ‘groene meters en peters’, waar ik er zelf een van ben, kammen dan gewapend met grijpstok en vuilniszakken bermen, grachtkanten, straten en pleinen uit om rondslingerend verpakkingsafval, blikjes, enz. op te ruimen.

Exacte cijfers zijn er niet maar schattingen leggen, al naar gelang de bron, de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen op ongeveer 25 000 ton en sluikstort op 23 000 ton. Van dat zwerfvuil vegen de steden en gemeenten elk jaar het grootste deel bij mekaar: bijna 18 000 ton. De kost voor de lokale besturen voor het machinaal en manueel opruimen van zwerfvuil, het transport en de verwerking ervan, plus het leegmaken van vuilnisbakken, wordt door OVAM geschat op 109 miljoen euro per jaar. Dat is een enorme kostprijs.

Om die kostprijs terug te dringen pleit ik ervoor dat onze gemeente alle Duffelse zwerfvuil- en sluikstortknelpunten inventariseert en in kaart brengt. Met gerichte controles moet getracht worden de sluikstorters te identificeren. Sluikstorters die worden betrapt of worden geïdentificeerd, moeten de opruimkosten betalen en worden beboet.

Indien ik word verkozen, zal ik daarvoor in de gemeenteraad een voorstel indienen, want ik stel vast dat onze gemeente intussen ook een ‘herfstschoonmaak’ goed kan gebruiken.

IMG-20180911-WA0000

Karin Meeus, ‘groene meter’ en lijsttrekkers Vlaams Belang Duffel