Echte armoede blijft te vaak verborgen

Armoede, dikwijls een spiraal die start met ziekte of een financiële schuld, kan iedereen treffen. Armoede leeft overal, ook op het platteland. Dus ook in Berlaar. Dat vanaf volgend jaar OCMW en gemeente één geheel worden, kan de start zijn van een gecoördineerd, structureel, Berlaars sociaal beleid. Het Vlaams Belang wil die start niet missen. De nieuwe Welzijnsdienst zoals wij die zien, mag zeker geen virtuele dienst zijn. Inwoners moeten er terecht kunnen met alle vragen omtrent sociale dienstverlening. De toegang moet heel laagdrempelig zijn. Dat is heel belangrijk voor het verlenen van efficiënte, kwalitatieve sociale hulp. Het Vlaams Belang meent dat een politiek die armoede wil bestrijden niet alleen mensen uit de armoede moet halen, maar er ook moet voor zorgen dat bestaansonzekeren niet in de armoede vallen. Deze dames hebben daar een reeks voorstellen voor klaar.

Kim

De voorstellen van Annie, Rita, Leen en Kimberly:

  • De gemeentelijke webstek kan dienst doen als eerste gids voor alle sociale dienstverlening. Maar om de strijd met armoede echt aan te gaan, met het sociaal isolement en de vereenzaming die eruit kunnen volgen, is een sociaal welzijnsbeleid nodig dat armoede actief opspoort. Een sociale dienst die ervan uitgaat dat mensen in armoede wel zullen aangesproken worden via de webstek en zich verder opsluit in zijn kantoor, zit er compleet naast. Onze Welzijnsdienst gaat actief op zoek naar armoede en maakt de mensen wegwijs in de lokale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten waarin de gemeente een rol speelt. Het aanbieden van opleiding, waken over de toegankelijkheid tot zorg, gezonde voeding, justitie, vorming, sociale participatie, huisvesting en – niet in het minst – werk, passen hierin.
  • Wij willen dat rechten automatisch worden toegekend aan wie er recht op heeft. Zo moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder bevoorrechte groepen, buiten hun wil uit de boot vallen.
  • Onze Welzijnsdienst zal een meldpunt hebben waar iedereen (arts, buur, vriend of familielid, postbode, school, enz.) een vaststelling van armoede kan signaleren. Onze Welzijnsdienst werkt samen met lokale vierdewereldorganisaties.
  • De financiële middelen waarover onze Welzijnsdienst zal beschikken, moeten natuurlijk terechtkomen bij de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Zodra de maatschappelijk werkers aanwijzingen van fraude hebben, dan dient dit uitgezocht te worden door gespecialiseerde ambtenaren.