Edialux “op een diefje”

 

Naar aanleiding van de milieuaanvraag voor een klasse 1 vergunning van het Bornemse bedrijf Edialux stelde Vlaams Belang een aantal vragen rond de communicatie van het gemeentebestuur. De partij heeft de indruk dat het bestuur de hele zaak rond het Sevesobedrijf vlakbij een woonzone op een diefje wilde regelen.  Zo werd er zonder veel ruchtbaarheid een informatievergadering georganiseerd waarop geen enkel gemeenteraadslid werd uitgenodigd. Wim  Verheyden toonde zich daarover verbolgen op de jongste gemeenteraad.  Hij vroeg zich bovendien af of de Bornemse brandweer voldoende is uitgerust om een eerstelijnsinterventie uit te voeren. De aanvraag van een klasse 1 vergunning houdt immers in dat het bedrijf tot het gevaarlijkste type bedrijven gaat behoren.   Het Bornemse college heeft in deze zaak enkel een adviesplicht, maar Vlaams Belang drong aan op een negatief advies. Op de gemeenteraad bleek evenwel dat het bestuur al een positief advies had gegeven. Het voorstel van Vlaams Belang om daarover alsnog te stemmen werd echter niet weerhouden.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...