Een slag van de molen

Er kwam heel wat volk opdagen voor de eerste gemeenteraadszitting in Bornem na de zomervakantie. Reden was één welbepaald punt op de agenda, met name de aanvraag van een erfdienstbaarheid voor de windmolen die de Colruyt groep wil plaatsen op het terrein van Solucious in de Woestijnstraat. Omdat de molenwieken over die straat komen moet Eoly, het windmolenbedrijf van Colruyt, bij de gemeente een erfdienstbaarheid aanvragen. Als die wordt geweigerd, dan is de kans klein dat de provincie een vergunning verstrekt voor het gevaarte. En heel wat inwoners van vooral Hingene die bevreesd zijn voor de last van de slagschaduw maar ook voor de lawaaihinder, willen snel zekerheid dat die windmolen er niet komt. Ongetwijfeld onder de indruk van de grote opkomst op de gemeenteraad begon het gemeentebestuur zijn staart in te trekken en suggereerde het om de stemming over het punt uit te stellen en eerst een commissievergadering samen te roepen waarop meer uitleg kan worden verschaft over het project. Zowel de CD&V als Vlaams Belang drongen er op aan om toch meteen te stemmen en de erfdienstbaarheid meteen maar te weigeren. Vanwege CD&V een ietwat hypocriete houding want vroeger had toenmalig schepen Gil Vandenberghe ervoor gepleit het project een kans te geven. Maar goed, liever voortschrijdend inzicht dan koppig vasthouden aan zijn ongelijk natuurlijk. De meerderheid hield evenwel voet bij stuk en een beslissing wordt dus uitgesteld. Voor de Vlaams Belang fractie is de inplanting van reuze windmolens in bebouwd gebied –of hun nu woonzone of bedrijfszone gaat- uit den boze. Windmolens horen thuis in grote vlakten waar ze niemand hinderen. Helaas zijn die in het volgebouwde Vlaanderen weinig te vinden en alvast niet in Bornem of bij uitbreiding Klein-Brabant, zoals in Puurs is gebleken waar heel wat inwoners ongelukkig zijn met de werking van de windmolens daar.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...