Eigen prestige eerst

 

Vlaams Belang doorprikte naar aanleiding van de begrotingsbespreking op de jongste gemeenteraad van Bornem de financiële goednieuwsballon van het gemeentebestuur.   De schuld zal de komende 3 jaar immers met niet minder dan 6 miljoen € toenemen.  Per Bornemnaar betekent dat een stijging van 1.970,80 € naar 2.249,83 €, of een toename met meer dan 14 %.

Dat is vreemd, want de plannen voor het komende jaar getuigen van weinig ambitie. Onder andere op het vlak van mobiliteit verandert er niets :” we staan stil en we blijven stilstaan ook inzake het lang aangekondigde mobiliteitsplan”, stelde Wim Verheyden vast.   De mobiliteitsstudie rond het RUP Boomstraat komt rijkelijk laat. Intussen wordt wel al de goedkeuring van het RUP gevraagd, zonder dat men de gevolgen daarvan voor de mobiliteit kent. De omgekeerde wereld, zoals dat wel meer gebeurt bij dit gemeentebestuur. Inzake lokale economie kan Vlaams Belang zich vinden in het leegstandsplan dat de gemeente wil opstellen. Het lijkt eindelijk door te dringen dat men eerst de leegstand daadwerkelijk dient aan te pakken vooraleer nieuwe winkelgelegenheid te creëren via een nieuw RUP. Al gebeurt het allemaal rijkelijk laat. Als het zolang duurt als het opstellen van het lang aangekondigde mobiliteitsplan, zal er na verloop van tijd geen winkel meer te bespeuren zijn in de Boomstraat, voorspelde Wim Verheyden. Die toonde zich ontgoocheld dat er van de voorstellen die Vlaams Belang herhaaldelijk had geformuleerd ter ondersteuning van de lokale handel, niets werd weerhouden.  Op het vlak van properheid scoort Bornem ook al niet goed. Ook hier blijft het gemeentebestuur doof voor de voorstellen van Vlaams Belang om meer te investeren in o.a. vuilnisbakken,  bijhorende bakjes voor sigarettenpeuken en blikvangers.  Rond de resultaten van de inzet van de mobiele camera om sluikstorters te betrappen blijft het stil. Het  sluikstorten gaat rustig verder.

Waarvan het gemeentebestuur wel wakker ligt is de verbouwing van CC Ter Dilft. Volgens Verheyden is de kostprijs daarvan intussen opgelopen tot 10.800.000 €.  De kans dat de kosten nog hoger zullen uitvallen is groot, aangezien er nog investeringen zitten aan te komen.  Ondertussen blijven er zoveel zaken liggen of worden ze doorgeschoven omdat er geen budget voor is.  “Dit geeft nog maar eens aan waar de prioriteiten voor dit gemeentebestuur liggen: niet bij de staat van de wegen, niet bij de staat van de voetpaden waar men amper 100.000 € per jaar wil voor vrijmaken, niet voor mobiliteit, niet voor onze handelaars, niet voor veiligheid waar er herhaaldelijk zaken moeten aangekaart worden vooraleer men een eerste camera zal zetten, niet voor de gewone Bornemnaar, wel voor eigen prestige”.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...