Eindelijk camera’s in Bornem

 

  

Na lang tegenpruttelen en uitstellen is het gemeentebestuur van Bornem eindelijk tot het inzicht gekomen dat camerabewaking op sommige plekken in de gemeente zich opdringt. Inderdaad, diegenen die het doen van Vlaams Belang in de gemeenteraad en de politieraad de jongste –zeg maar vijftien- jaren hebben gevolgd, zullen weten dat alleen deze partij steeds weer op dit punt is blijven hameren. Andere partijen mogen dan in hun lokale bladen claimen dat ze voorstander zijn van camerabewaking, daar waar het moest verdedigd worden, lieten ze verstek gaan.

Het is merkwaardig dat de burgemeester uitgerekend de argumenten aanwendt die Vlaams Belang jarenlang naar voor schoof om de beslissing te verantwoorden: aan het station worden de camera’s geplaatst omdat het te kampen heeft met fietsdiefstallen en soms ook met overlast, het Landhuis omdat het zich in de uitgaansbuurt bevindt met de last die daar soms aan verbonden is en het parkeergebouw in de Achterweidestraat omdat daar geregeld sprake is van joyriden, drugsgebruik en vandalisme.

Daarnaast wordt ook de aankoop van mobiele camera’s aangekondigd. Die zullen in eerste instantie worden ingezet om het sluikstorten aan te pakken, maar met de toevoeging dat zal worden bekeken of die ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet op plaatsen waar geen vaste camera’s hangen, komt de burgemeester eveneens tegemoet aan een reeds lang uitgesproken pleidooi van Vlaams Belang.

Voor Vlaams Belang Bornem is dit alvast een hart onder de riem. Goed geargumenteerde voorstellen die beantwoorden aan een duidelijke noodzaak, halen het uiteindelijk toch. Ook al blijft het spijtig dat het zolang geduurd heeft.

 

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...