Emancipatie terug naar af

Onlangs werd de geringe schoolbetrokkenheid van allochtone ouders aangemerkt als één van de voornaamste oorzaken van vroegtijdige schooluitval.

De gevolgen van een lage scholingsgraad dragen mensen een heel leven met zich mee.

Dat het hier in hoofdzaak om een probleem gaat dat moet opgelost worden binnen de islamitische gemeenschap, is een open deur intrappen. De islamitische gemeenschap is een zeer gesloten gemeenschap die bewust kiest voor een vorm van apartheid.

Ongetwijfeld zijn er “verlichte” geesten binnen deze gemeenschap die verandering en meer openheid willen. Die mensen worden echter geïsoleerd door steeds tegemoet te komen aan irrelevante noden en eisen.

De Sp.a deed in de Mechelse gemeenteraad een oproep om via “brugfiguren die voeling hebben met de betrokken gemeenschap” (Lees: moslims) de schoolbetrokkenheid te vergroten.

Weer worden de hervormers verraden door een voorstel van een partij die de moslimgemeenschap in zijn aparte status bevestigt.

Of hoe de socialisten emancipatie tegenwerken om kiezers te winnen. Ondertussen is de betrokkenheid van moslimouders bij de Koranschool optimaal…

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...