En het geld gaat dit jaar naar ?

Gemeentebestuur blijft budget camoufleren

Budgetbesprekingen waren tot begin van deze legislatuur een hoogtepunt in de beraadslaging over het Berlaarse gemeentebeleid voor het komende jaar. Onder dit gemeentebestuur, onder goedkeurend oog van de burgemeester zo lijkt het wel, verwerd de budgetbespreking eerder tot een camouflagespel.

Vlaams Belang Berlaar merkte al meermaals fundamenteel op dat de nieuwe, weliswaar door Vlaanderen opgelegde, manier van budgetteren niet voldoet aan de informatiebehoefte van raadsleden. Deze keer werd door de administratie en enkele leden van het college een poging ondernomen om, met extra toelichtingen, daaraan wat tegemoet te komen. Zo leek het toch. Het bleef wel tekenend dat tijdens de uitleg op de commissie door de oppositie heel weinig vragen werden gesteld. Er valt ook weinig te vragen. De cijfers waarmee de raadsleden het moeten doen, laten immers niet meer toe nog vraagthema’s te ontdekken.

Eerst de pers, dan de raad

Typerend voor het gemeentebestuur is dat de pers alweer een voorafname kreeg op informatie uit het budgetvoorstel, nog vooraleer de gemeenteraad daar uitspraak had kunnen over doen. Uit wat de pers berichtte kon dan wel weer heel makkelijk worden afgeleid dat het budget vooral een bestendiging was van het beleid van het voorgaande jaar. Zo had dit nadeel toch ook een klein voordeel …

Te weinig sociaal

Vlaams Belang Berlaar mist al jaren een sociale zuil in het gemeentebudget. Zeker nu er – zo werd door het gemeentebestuur toch aangegeven – hard gewerkt wordt aan het inkantelen van het OCMW in de gemeente. Het opheffen van de strikte scheiding van de taken tussen gemeente en OCMW had dus in het budget 2017 toch al naar voor kunnen komen, vinden wij. Bijvoorbeeld door het hernemen van maatregelen die de energiefactuur kunnen milderen. Een factuur die intussen voor 1 op 10 gezinnen onbetaalbaar wordt. Net zoals de drinkwaterfactuur. De laatste jaren steeg de prijs van water voor een gemiddeld gezin met 39% en sinds 1 januari hangt ons alweer een verhoging tot 30% boven het hoofd. Vlaams Belang Berlaar blijft ook zitten met het totale Berlaarse belastingverhaal. We missen een sociaal corrigerende omkadering en blijven er dan ook van overtuigd dat het gehele lokale belastingplaatje moet herbekeken worden.

Te weinig vooruitziend

Ja, er staan in 2017 een aantal werken gepland die betrekking hebben op de mobiliteit in onze gemeente. Maar omtrent het nieuwe administratieve centrum en de inrichting van de kerkomgeving, twee grote projecten die elk eigen mobiliteitsvraagstukken met zich meebrengen, oogt het budget heel mager. Intussen is de informatiegaring en het overleg vanuit en met de inwoners omtrent de herinrichting van het centrum en waaruit een antwoord op die vraagstukken moest komen, gestopt. Het project wordt door het gemeentebestuur ‘over de legislatuur getild’. Dat maakt het echter niet minder noodzakelijk nu al een concreet idee te vormen over de impact ervan op de mobiliteit van de dorpskern, denken wij. Deze projecten zullen immers ingrijpend zijn voor de verkeersstroom, het inpassen van onze horeca en handel en voor de leefbaarheid van de kern.

Opnieuw eerst de pers, dan de raad

Na de afhandeling van het budget door de gemeenteraad vernamen we via de pers dat de gemeente Berlaar de tariefverhoging die de Berlaarse gebruikers zullen betalen zodra Heist-op-den-Berg een nieuw zwembad in gebruik neemt, voor zich zal pakken. En dat onze gemeente nood blijkt te hebben aan een nieuw logo, kostprijs meer dan 21 000 euro. Wat ineens aangeeft dat de documenten die de raadsleden werden voorgeschoteld voor de budgetbespreking, ondanks de extra toelichting, nog heel wat informatie niet prijsgeven. Bewust allicht, opdat het gemeentebestuur ook na de bespreking en de stemming ervan nog met wat leuke dingen zou kunnen uitpakken. Dingen die de oppositieraadsleden onmogelijk kunnen ontdekken.

Stop de camouflage !

Dat maakt dat Vlaams Belang Berlaar voluit de opmerking steunt die vanuit de oppositie werd gemaakt dat volgende keer, voor de gemeenteraad het budget bespreekt en stemt, themacommissies de raadsleden volledig moeten informeren over het geplande beleid. Dan zullen eindelijk opnieuw gerichte vragen kunnen worden gesteld en kan het budget opnieuw de functie krijgen die het eigenlijk is bestemd: aangeven waar het belastinggeld dat de inwoners betalen het komende jaar naartoe zal gaan. Duidelijk, zonder camouflage.

DA

Dirk Aras, gemeenteraadslid