Fraude op de sociale woningmarkt

De sociale woningmarkt staat onder een immense druk. De wachtlijsten zijn gigantisch. Reeds enkele malen bracht het Vlaams Belang onthutsende cijfers in verband met het aantal vreemdelingen van buiten de EU dat een sociale woning toegewezen krijgt.

In 2014 ging het om meer dan 40 procent van de toewijzingen. Het is een feit dat het overgrote deel van de sociale woningen vandaag bewoond wordt door vreemdelingen of Mechelaars met allochtone roots.

Wettelijk is het niet mogelijk een sociale woning toegewezen te krijgen indien men reeds eigenaar is van een woning in binnen- of buitenland. Indien men verzuimt dit te melden bij de aanvraag pleegt men fraude. Vlaams minister Homans heeft concrete maatregelen aangekondigd om het kaf van het koren te scheiden.

Reeds verschillende malen dienden wij in het verleden in de Mechelse gemeenteraad voorstellen in om dergelijke fraudeurs op te sporen. Een groot deel van de Mechelaars met allochtone roots is afkomstig uit Nador. Wij vroegen reeds of Mechelen inlichtingen uit het kadaster van Nador kon loskrijgen om eventuele fraudeurs op te sporen. Steeds kregen we als antwoord dat Mechelen de bevoegde diensten ter plaatse niet kan verplichten inlichtingen prijs te geven.

De plannen van de Vlaamse regering geven wellicht de mogelijkheid om meer druk uit te oefenen ter plaatse. Door onze speciale band met Nador denken wij dat het nu mogelijk moet zijn om beweging te krijgen in dit dossier in het kader van de aangekondigde maatregelen. Benieuwd welke stappen het gemeentebestuur zal nemen…

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...