Fusieperikelen op de Bornemse gemeenteraad

 

De mogelijke fusie tussen Puurs en Sint-Amans zorgt ook in Bornem voor commotie. Tijdens de Bornemse gemeenteraad vroeg de oppositie meer duidelijkheid naar de betrokkenheid van de gemeente bij de fusiegesprekken. Volgens VB gemeenteraadslid Wim Verheyden is de geest uit de fles en lijkt het onvermijdelijk dat het debat ook de komende legislatuur opnieuw de kop zal opsteken. Hij wou vernemen wat de rol van Bornem in de gesprekken was.  Er was immers ook sprake van een fusie van de drie Klein-Brabantse gemeenten.  Hij raadde het gemeentebestuur aan om alle mogelijke scenario’s voor te bereiden.  “Ik ben ervan overtuigd dat het debat rond al dan niet gedwongen fusies ook in de volgende legislatuur opnieuw zal gevoerd worden”, waarschuwde hij het gemeentebestuur.  Burgemeester De boeck bevestigde dat er gesprekken zijn geweest maar dat die heel beperkt zijn gebleven.  Hij wou eventueel met Sint-Amands praten, maar Sint-Amands gaf de voorkeur aan Puurs.  Daarmee was voor Bornem de kous af. Volgens Vlaams Belang kan niet worden ontkend dat een fusie een gevoelig kwestie is voor de bevolking en loopt de Bornemnaar momenteel niet echt warm voor een gemeentelijke fusie.  Vlaams Belang Klein-Brabant erkent dat een fusie op Klein-Brabants niveau op bestuurlijk vlak wel degelijk voordelen biedt. Maar een fusie is een zeer ingrijpend gegeven waarover de bewoners het laatste woord moeten hebben en kan dus ENKEL doorgang kan vinden indien er daarvoor een draagvlak bestaat bij de bevolkingen van de betrokken gemeenten, hetgeen uit een volksraadpleging moet blijken. Mocht de kwestie van een fusie in de toekomst op de agenda verschijnen dan zal Vlaams Belang enkel instemmen als eerst de meerderheid van de bevolking zich in een referendum ten voordele ervan uitspreekt.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...