Gas wordt efficiënter maar zwakke schakel blijft

 

Vlaams Belang keurde in Puurs de aanpassing goed van de algemene bestuurlijke politieverordening inzake de gemeentelijke administratieve sancties, omdat die de goede richting uitgaat. Immers, voor de gemengde inbreuken worden er concrete afspraken gemaakt over wie welke zaken voor zijn rekening neemt. Dat is een goede zaak omdat in het verleden een aantal dossiers totaal werden verknoeid zodat er geen sanctionering was ingevolge de onduidelijkheid of het nu de Gas-ambtenaar dan wel het Parket was dat een zaak zou behandelen. Nu wordt er eindelijk duidelijk afgelijnd welke gevallen door de GAS-ambtenaar worden behandeld en welke door de Procureur. Toch blijft er in dat laatste geval nog enige onzekerheid bestaan. De GAS-procedure werd indertijd ingevoerd omdat een aantal overtredingen niet werden vervolgd doordat het Parket ze systematisch seponeerde. Peter Lemmen

Het is wachten op de procureur

Het is wachten op de procureur

s vroeg of er garanties zijn dat zoiets zich niet meer zou voordoen. Hij vreest dat een flink pak van de zaken die bij de Procureur zullen belanden niet vervolgd zullen worden. Het gemeentebestuur kon die vrees alvast niet wegnemen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...