Geen bovengrens voor asielzoekers in Puurs

 

Vorig jaar werd op vraag van hogerhand beslist het aantal opvangplaatsen voor kandidaat-asielzoekers voor Puurs van 26 naar 37 op trekken, een uitbreiding met 42%. Uit het antwoord op de vraag die Peter Lemmens hierover op de gemeenteraad stelde, blijkt dat er op dit ogenblik 31 plaatsen effectief zijn ingevuld. Er werden extra-plaatsen voorzien in de Sint-Katharinastraat en op de Botermarkt en er wordt met de kerkfabriek uitgekeken naar bijkomende capaciteit. Peter informeerde naar de meerkost van dit alles en naar de weerslag op het aantal begeleiders dat wordt ingeschakeld.  De begeleiding bedroeg 65 uur en dat wordt met 3 uur, mogelijk 6 uur uitgebreid. De begeleiding groeit met andere woorden niet echt mee met het aantal plaatsen, dat met 20 tot 40% verhoogt. De begeleiding zal slechts met 5 tot 10% verhogen. Het gemeentebestuur ziet de noodzaak niet in om een bovengrens inzake het aantal opvangplaatsen vast te leggen. Het zegt zich te zullen aanpassen aan wat er gevraagd wordt. De CD&V wil alvast vanuit Puurs geen signaal uitzenden dat trop teveel is.

Peter Lemmens vroeg tot slot hoeveel kandidaat-asielzoekers die in 2015 in Puurs werd opgevangen uiteindelijk geen erkenning had gekregen. Acht kandidaat-asielzoekers die in Puurs verbleven werden uitgeprocedeerd. Die worden door Fedasil opgehaald en naar opvangcentra weggebracht.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...