Geen duurdere huisvuilzakken in Bornem

 

De Bornemse huisvuilzakken zullen niet duurder worden. Vlaams Belang polste op de gemeenteraad naar de mogelijke prijsverhoging door de intergemeentelijke afvalmaatschappij Ivarem ingevolge een nieuwe wet die bepaalt dat de intercommunales die afval verwerken voortaan belast worden als een gewoon bedrijf en ook onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting. Het risico dat de intercommunales die extra kost van 10% doorrekenen is niet denkbeeldig, maar in Bornem wordt nu al 2,3 euro betaald voor een grote vuilniszak. Vlaams Belang vroeg het gemeentebestuur om de prijsverhoging niet door te rekenen nadat de voorbije jaren al de Ivaremtaks, een prijsverhoging en kleinere zakken aan de bevolking werden opgedrongen. De gemeente gaat daar op in en zal de bijkomende kost niet doorrekenen aan de Bornemnaar.  Toch voor één keer goed nieuws.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...