Geen rode loper voor Berlarij en Berlaarsestraat

Ter gelegenheid van de eerste gezamenlijke ‘Avondshopping’ in de Lierse binnenstad heeft de stad Lier gratis rode lopers aangeboden aan alle handelaars met een zaak gevestigd in het kerngebied en/of de toeristische as.

De handelszaken in de Berlaarsestraat en de Berlarij kregen NIETS…

Toch opmerkelijk gezien er ruime tijd geleden wel iemand, in opdracht van de stad, bij meerdere handelszaken in bovengenoemde straten is komen vragen om mee deel te nemen en een affiche uit te hangen.

Wanneer de rode lopers stoppen achter de Rechtestraat, voelt niemand van de shoppers zich echter aangetrokken om verder de Berlaarsestraat en Berlarij in te gaan. De avondopening is voor de handelaars daar dus alweer een maat voor niets.

Ondanks het feit dat deze straten volgens de ‘beleidsvisie detailhandel’ van de stad Lier in de handelsas liggen, en er beschreven staat dat deze straten ruimte moeten bieden voor startende detailhandel, blijft het stadsbestuur elke vorm van ondersteuning categoriek weigeren.

Het Vlaams Belang Lier – Koningshooikt vraagt dat het stadsbestuur nu eindelijk eens duidelijk maakt wat het echt wil bereiken met de Berlaarsestraat en de Berlarij. Het is niet mogelijk om ruimte voor starters te creëren en tegelijk die winkelstraten dood te zwijgen en uit te sluiten van alle activiteiten om het winkelgebeuren te stimuleren. De bestaande handelaars en de potentiële nieuwe ondernemers verdienen het van te weten waar ze staan en op welke steun ze al dan niet nog mogen rekenen van het stadsbestuur. Deze handelaars betalen tenslotte wél evenveel belastingen en taksen aan de stad Lier als de handelszaken in het kerngebied, maar krijgen daar geen return voor.

rode loper

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...