Geen webstek fietsgebruik

 

Net zoals op zoveel andere plekken in Vlaanderen zijn er ook in Bornem op heel wat plaatsen verbetermogelijkheden voor fietsers. Dat kan gaan van de slechte toestand van fietspaden, over te hoge borduurstenen die het op- en afrijden bemoeilijken, tot heuse conflictsituaties. De meeste fietsgebruikers zijn niet geneigd om daar  iedere keer een algemene meldingskaart van de gemeente voor te gebruiken.  Echter, een webstek waar men met opmerkingen en suggesties terecht kan, specifiek gericht op het fietsgebruik, lijkt Vlaams Belang meer aangewezen om fietsgebruikers te stimuleren hun ervaringen en opmerkingen aan te geven. Naar aanleiding van recente fietsdoden in ondermeer Antwerpen, stelde Wim Verheyden op de jongste gemeenteraad voor om op de gemeentelijke webstek van Bornem een link te voorzien naar een pagina waar opmerkingen kunnen worden achtergelaten.  Het gemeentebestuur gaat daar niet op in omdat te veel links naar bijkomende webpagina’s de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke webstek zouden verminderen.  “Toch wel een merkwaardige instelling op een ogenblik dat er steeds meer wordt ingezet op digitalisering”, merkte Verheyden op. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat al te veel zou opvallen dat Bornem helemaal niet zo fietsvriendelijk is als sommigen het ons willen doen geloven.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...