Geen zone 30

 

 

Er komt geen zone 30 voor de Breevenstraat, Absveldstraat en een deel van de Barelstraat in Bornem. Dat werd duidelijk na een tussenkomst van Vlaams Belang op de gemeenteraad.   Buurtbewoners zijn nochtans al een hele tijd vragende partij om de doorstroming in hun straten te verbeteren en de invoering van zone 30 wordt daarbij als een oplossing naar voor gebracht.  Door het drukke verkeer komen deze straten meer en meer onder druk en de bewoners vragen oplossingen of op zijn minst actie om de leefbaarheid toch een beetje te verbeteren. Maar ondanks petities, voorstellen van mogelijke oplossingen en het aandringen van de omwonenden blijft het gemeentebestuur doof voor de argumenten en de klachten. Wim Verheyden meent dat het invoeren van de zone 30 kan leiden tot een betere doorstroming, minder uitstoot, minder lawaai en minder trillingen ter hoogte van de verkeersplateaus aan de Breevendreef en het kruispunt met de Barelstraat. Hij drong er op aan om op zijn minst een test te doen en metingen te verrichten. Maar het gemeentebestuur is niet van plan om ook maar iets te ondernemen.  Het denkt na.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...