Geheim dossier

Geheim

Kort voor de zomervakantie stemde de bestuursmeerderheid CD&V – N-VA een dossier dat handelt over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Een zaak die normaal openbaar wordt behandeld, maar deze keer werd doorgesluisd naar de geheime zitting van de gemeenteraad. Bovendien werd een clausule gestemd die bepaalt: “Partijen verbinden er zich toe voorliggende overeenkomst strikt vertrouwelijk te houden, en op geen enkele wijze ruchtbaarheid te geven aan het bestaan, dan wel aan de inhoud ervan, …”. Volgens de schepen van xxxxxxxxxxxxxx gebeurde dat “op vraag van de advocaten”.

Vlaams Belang Berlaar diende klacht in tegen deze gang van zaken. Gedekt door een opening in de regelgeving en het feit dat enkel nog een burgerlijk rechter kon oordelen, stuurde de gouverneur ons wandelen. Meer kunnen we over het dossier dus niet zeggen. Behalve dat u het uiteindelijk zal mogen betalen. Hoeveel ? Kunnen we ook niet zeggen, ’t is allemaal geheim …