Harmonische tuinen in Puurs ?

 

Vorige maand uitte Vlaams Belang gemeenteraadslid Peter Lemmens al eens bedenkingen bij het project “Tuinen van Puurs”, waarmee een aantal verwaarloosde plekken in de gemeente worden aangepakt en in heel wat gevallen in tegenstelling tot de naam die het project meekreeg, ook worden bebouwd. Deze maand werd op de gemeenteraad over de toewijzing van de studieopdracht voor de Hondsmarkt en omgeving beslist. Peter herhaalde geen tegenstander van dit deelproject te zijn omdat die zone momenteel effectief niet aantrekkelijk is ingericht. Maar hij wees er toch op dat de kerk van Puurs die in de onmiddellijke omgeving staat, één van de zeldzame topmonumenten en bezienswaardigheden is die Puurs nog heeft. Wat in de buurt

Vlaams Belang wil respect voor monumenten

Vlaams Belang wil respect voor monumenten

daarvan gebouwd wordt, zal onvermijdelijk het dorpsgezicht beïnvloeden, in positieve of in negatieve zin. Hij drong er op aan rekening te houden met het historische kader van de omgeving. Geen overbodige waarschuwing. Heel wat architectenbureaus stellen zich nogal modernistisch op en worden daarin vlot gevolgd door het gemeentebestuur van Puurs.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...