Het blijft toch een kerkhof

Het Vlaams Belang klaagt al langer het veel te gebrekkige onderhoud van de kerkhoven in onze gemeente aan. Al meermaals hebben we er voor gepleit dat ze allemaal een serieuze opfrisbeurt zouden krijgen. Na een vraag van het Vlaams Belang, op aangeven van onze bestuursleden Werner Van den Broeck en Hubert Vercammen, werd gelukkig de kinderbegraafplaats in de Hemelshoek al een keer opgekuist.

Intussen was er ook het voornemen van het gemeentebestuur om het oude kerkhof in het centrum een ‘grondige opknapbeurt’ te geven. We juichten dat toe. Maar inmiddels zijn de plannen bekend en die blijken toch heel wat verder te gaan dan een ‘opknapbeurt’. Zowat alle zerken worden ontruimd, met het gerecupereerde materiaal worden paden en perken aangelegd en het geheel wordt aangeplant tot een zogenaamd kerkhofpark.

Hoe dan ook blijft het een kerkhof en dus een serene plaats en geen park. Kan het voor het Vlaams Belang dan niet dat de plek wordt ontsloten en een meer publieke functie krijgt ? Toch wel, maar mits het in acht nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Vandalisme en sluikstorten zoals we dat daar al te veel hebben meegemaakt, willen we niet meer.

Zo willen we dat de doorgang doorheen het kerkhof, die via een extra ontsluiting in de Itegembaan wordt voorzien voor fietsers, duidelijk wordt aangegeven. Bijvoorbeeld als een breed pad met een aangepast wegdek zodat fietsers worden uitgenodigd dat pad te gebruiken en niet in het kerkhof rond te fietsen. We willen ook dat de al lang beloofde verlichting met sensoren wordt aangebracht en de toegangspoort wordt hersteld zodat het kerkhof op momenten als de avondmarkt of tijdens bepaalde vakantiedagen kan afgesloten worden. Aangezien het kerkhofpark bedoeld is als een ruimte die moet aansporen er ook wat langer te verpozen, bijvoorbeeld om er een boek te lezen, om er met de kinderen te wandelen of om er wat te rusten, lijkt ons de inrichting van sanitair daar echt noodzakelijk. En natuurlijk moet een belangrijke focus liggen op het onderhoud van deze herdenkplaats van onze Berlaarse overledenen. Dat was toch het pijnpunt van het kerkhof en de reden van de drastische aanpak.