Het winkelbeleid in Berlaar heeft … een aanzet

Sinds april 2015 speelt het gemeentebestuur met het plan om in samenwerking met de ‘provinciale coach detailhandel’ een project omtrent de zichtbare winkelleegstand in Berlaar op poten te zetten. Er bestond blijkbaar de concrete idee om een individueel traject van 20 dagen begeleiding op te starten. De aanvraag was ingediend. Het was enkel nog wachten op een reactie van de provincie.

Uit de informatie die de provincie zelf verspreidt, blijkt dat de Coach-Operatie Detailhandel twee begeleiders telt die op vraag van een gemeente een traject uitwerken om een gepast detailhandelsbeleid uit te stippelen. Een expert in de detailhandel zal zich tevens richten op het investeren in panden. Flexibiliteit in het beschikbaar stellen van panden in Berlaar werd bij de bespreking vorig jaar ook aangemerkt als een probleem. Het Vlaams Belang nam aan dat een dik jaar verder de provincie wel zal hebben gereageerd en vroeg op de raad van juni hoe ver het nu staat met dat provinciale plan en die individuele begeleiding ?

Uit het antwoord van de schepen van Lokale Economie bleek dat we 4 000 euro verder zijn en een “eindrapport met zeven krachtlijnen die een aanzet zijn tot een actieplan”. Deze maand zou er een eventuele nieuwe vergadering volgen …

Begrijpt u dat we niet echt verbluft waren met dit antwoord ? Voor ons is het een aanzet … om de zaak zeker verder op te volgen !