Hoe meer gemeenten en mensen, hoe minder duur

 

De gemeenteraad van Puurs keurde de samen aankoop van gas en elektriciteit goed. Sedert 2002 kan volgens de VREG het gemeentepersoneel worden opgenomen in een dergelijke groepsaankoop, natuurlijk op vrijwillige basis. Peter Lemmens stelde voor dat het gemeentebestuur dat in de toekomst ook zou overwegen te doen. Zijns inziens heeft dat voordelen voor zowel het personeel als voor de gemeente. Maar hij vroeg tevens of zo’n groepsaankoop ook mogelijk is op Klein-Brabants niveau, om zo een nog betere prijs te kunnen krijgen. Het gemeentebestuur lijkt alleszins bereid om beide mogelijkheden nader te bekijken.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...