Hoor, de wind waait niet door de windmolen

 

De Bornemse gemeenteraad van oktober stond net zoals vorige maand vooral in het teken van de al dan niet goedkeuring van een erfdienstbaarheid voor de gigantische windmolen die de Colruytgroep op het terrein van Solucious wil bouwen. Ook nu kwamen vele tientallen tegenstanders daarvan plaatsnemen in de zittingszaal. Ze kregen te horen dat het gemeentebestuur zich dan toch verzet tegen het toekennen van die erfdienstbaarheid en meteen ook een negatief advies aan het provinciebestuur heeft bezorgd. De reactie van de lokale bevolking en de unanieme afwijzing van de oppositie hebben dan toch een gunstig effect gehad. Had het gemeentebestuur van meet af aan die houding aangenomen dan was er helemaal geen protest nodig geweest.

 

Bij de aanvang van de gemeenteraadszitting hekelde Luk Van Nieuwenhuysen niet alleen de chaotische werkwijze van de raad –de maand voordien liep er heel wat in het honderd- maar ook van de administratie. Hij riep het gemeentebestuur, de voorzitter van de gemeenteraad en de administratie op zich eens goed over mogelijke verbeteringen te bezinnen.

Ook nu weer stond de dotatie geagendeerd voor de Hulpverleningszone Rivierenland, maar de gemeenteraadsleden kregen pas enkele dagen voor de zitting een uitnodiging om zich nog in te schrijven voor sessies waarop toelichting zou worden gegeven, één sessie twee dagen voor en één sessie na de gemeenteraad. Niet iedereen kan zijn agenda op zo’n korte tijd aanpassen. Wim Verheyden vond dit geen manier van werken en derhalve stemde Vlaams Belang tegen.

Wim agendeerde zelf ook nog twee punten. In een eerste informeerde hij naar het overleg dat er recent was over de waterbus. Hij drong er ook aan om via de vervoersregio’s langs beide kanten van de Schelde de nodige druk te zetten op de Vlaamse overheid en op de Lijn om dit project alsnog te verwezenlijken. Met de Oosterweelwerken in het verschiet moeten alle vervoersalternatieven een kans krijgen. In een tweede agendapunt vroeg hij aandacht voor dievenbenden die in zwembaden lockers kraken en aan de haal gaan met autosleutels. Hij drong er op aan de eigen personeelsleden te briefen en om de controle in de omgeving van de lockers te verhogen. Op zijn suggestie om in overleg te gaan met andere zwembaden klonk het dat er wel degelijk aan informatie uitwisseling wordt gedaan.

Tot slot vroeg Luk in de rondvraag nog aandacht voor het veelgebruikte bospadje tussen de Bloemetjeswijk en de Heuvel. Bij regenweer ligt er dat erg modderig bij en het zou goed zijn die enkele meters te verharden.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...