In Nijlen geen Vlammeke

erwtensoep

Half februari opende aan de Kerkeblokken een sociaal restaurant de deuren. Het restaurant dat wordt ondersteund door het Nijlense OCMW werd goed onthaald en kon al meteen rekenen op een veertigtal aanwezigen. Het Vlaams Belang juicht het initiatief heel hard toe. Voor mensen in armoede is een verzorgde maaltijd tegen een lage prijs bijzonder welkom. Het contact met anderen dat ermee verbonden is, is heel belangrijk. Ook in landelijkere gemeenten is armoede dikwijls heel verdoken en vertaalt dit zich in sociaal isolement.

Het verbaasde ons raadslid Ingrid Van Wunsel echter dat een van de deelnemers zich afvroeg waar ze zonder dit nieuwe initiatief naartoe zouden moeten ? Ze wees de OCMW-voorzitter er op dat er al een hele tijd een ander sociaal restaurant bestaat dat intussen de kaap van 60 deelnemers heeft overschreden: ’t Vlammeke, een Nijlense vzw die zich al acht jaar inzet voor minderbedeelden, maar haar activiteit in het aangrenzende Berlaar uitoefent omdat ze in Nijlen geen ondersteuning krijgt. Ingrid zag hier vooral een kans verloren om de mensen die dat echt behoeven elke week een tweede maaltijd aan te bieden, de restaurantdagen vallen nu samen. Ze confronteerde daar op de gemeenteraad de OCMW-voorzitter mee. Het Nijlense OCMW vindt echter dat ’t Vlammeke onvoldoende inzage in de werkwijze van de vzw toelaat om op steun te kunnen rekenen …