Ivarem: De Leuvensesteenweg is het verkeersinfarct voorbij

De bewoners van de Leuvensesteenweg kregen onlangs de aanvraag voor een milieuvergunning klasse 1 in de bus. IVAREM wil op de steenweg 443 in Muizen een opslag- en overslagplaats van afvalstoffen bouwen. Het openbaar onderzoek daarvoor sloot af op 21 januari.

Dat het gaat om een grote op- en overslagplaats mag blijken uit de omvang van het aan te leveren afval, in totaal goed voor 5600 m³ afvalstoffen waaronder huisvuil, papier, bedrijfsafval, plastics, grof vuil, steenpuin, groenafval, metalen, beeldbuizen, koeltoestellen, motor- en afvalolie. Kortom na de uitbreiding en verbetering van het containerpark Muizen komt er een tweede park bij. IVAREM vraagt ook de stalplaats voor 35 voertuigen, de opslag van 20000 l mazout, ruitensproeistof en onderhoudsproducten.

Frank Creyelman (fractieleider VB):’Het opslaan en overslaan van afval moet natuurlijk ergens gebeuren, maar iedereen weet dat de Leuvensesteenweg nu al oververzadigd is. Niet alleen met het traditionele spitsverkeer maar onder meer ook met de vrachtwagens van Ambrogio en binnenkort komen er vanuit de nieuwe wijk Spreeuwenhoek nog honderden wagens bij. Als IVAREM 35 voertuigen wil stallen en we tellen daar het op- en aanvoeren van mazout en allerlei onderhoudsproducten voor die wagens bij dan zitten we al lang voorbij het verkeersinfarct op de Leuvensesteenweg. Tenzij we er vanuit gaan dat IVAREM minicoopers inzet om het afval op te halen.

Toppunt is dat IVAREM ook nog uitzonderingen vraagt op het VLAREM. Ze willen liever geen groenscherm van vijf meter plaatsen (wat een decretale verplichting is) en in het piekseizoen willen ze ook nog na 19 uur afvalstoffen aanleveren.
Dit laatste is er echt over. Het Vlaams Belang vroeg al meerdere keren om bijvoorbeeld de vuilnisophaling op belangrijke wegen niet te doen tijdens het spitsuur. IVAREM blijft echter maar doen of er niks aan de hand is en blijft op maandagmorgen het huisvuil ophalen op de Leuvensesteenweg. De files die er al zijn, worden alleen maar langer tot ergernis van veel werkende mensen die ook een deadline hebben. Een uitzondering na 19 uur moet kunnen voor IVAREM maar de route van de huisvuilophaling zo aanpassen dat ze minder hinder veroorzaakt is teveel gevraagd.

Het Vlaams Belang zal over dit punt een schriftelijke vraag richten aan het schepencollege.

Met vriendelijke groeten,

Frank CREYELMAN
Fractieleider VB

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...