Kaart voor een gezond Berlaar

Wanneer het over milieu gaat, stelt het gemeentebestuur van Berlaar zich graag voor als de beste leerling van de klas. De zin voor realiteit vervaagt dan wel eens. Er worden dan klimaatplannen gemaakt en beweert het gemeentebestuur bijvoorbeeld te draaien op 100% groene stroom. Dat in werkelijkheid minder dan 9% van de verbruikte energie in heel het land komt van hernieuwbare bronnen, wordt dan ‘even vergeten’. De waarheid is immers dat het gemeentebestuur dan mastodonten van windturbines in onze gemeente moet zetten of velden van zonnepanelen moet aanleggen. En dat wordt liever verzwegen.

Vlaams Belang Berlaar beseft heel goed welke waarde van een gezond leefmilieu heeft. We definiëren dat ook veel breder dan energie en klimaat. Alles wat impact heeft op de gezondheid, maar ook op het het-zich-goed-voelen van onze inwoners, rekenen we daar onder. We koppelen hier geen grote wereldplannen aan, maar realistische lokale voorstellen. Economisch en sociaal verantwoord ook. Voorstellen die we in Berlaar echt kunnen realiseren.

Met deze ‘Kaart voor een gezond Berlaar’ stellen we alvast enkele van die doelstellingen voor.

Voorstellen voor een gezond Berlaar

  • De kernen van Berlaar willen we versterken binnen een afgelijnd uitzicht. Dat zal de open ruimte vrijwaren en voorkomen dat we binnenkort enkel nog tussen rijen huisgevels naar onze buurgemeenten rijden.
  • Berlaar moet een integraal ‘fietsers- en voetgangersplan’ opmaken dat de gevaarlijke verkeerspunten wegwerkt.
  • Zeker bij oudere woningen moet er extra aandacht zijn voor de kwaliteit van de lucht binnen. Isoleren moet samengaan met het weren van vocht en schimmel. Berlaar moet dat opnemen in een isolatieplan.
  • Hagen en houtkanten zijn goede windstoppers. Ze kunnen landbouwgronden functioneel en mooi afbakenen. Vogels en kleine dieren vinden er ideale nest- en schuilplaatsen. Berlaar moet de aanplant ervan subsidiëren.
  • Berlaar heeft te weinig beboste oppervlakte. In samenspraak met de inwoners willen we ruimte aanduiden waar ecologisch waardevol bos kan worden aangeplant.
  • Voor het openbaar groen kiezen we inheemse soorten in functie van het doel en de beschikbare plaats.
  • De aanpak van zwerfvuil en sluikstorten vraagt meer dan sensibiliseren. Rondslingerend afval moet snel worden opgeruimd. Wie wordt betrapt of geïdentificeerd, betaalt de opruimkosten en wordt beboet.
  • We blijven streven naar een drugvrije gemeente en steunen een strikte handhaving van het rookverbod.
  • Berlaar moet blijvend investeren in sportaccommodatie. Voor de huidige sporten en voor toekomstige !

IMG_20180208_143752