Kardinaal Mercier verdwijnt uit het Lierse straatbeeld

Reeds vele jaren ijvert het Vlaams Belang voor het laten verdwijnen van de vermaledijde naam Kardinaal Mercierplein.

Zo lanceerde fractievoorzitter Olivier Peeters tijdens de gemeenteraad van 19 oktober 2015 opnieuw een voorstel voor een naamswijziging van het Kardinaal Mercierplein. Schepen Rik Verwaest (N-VA) stemde hiermee in en zou vanuit de meerderheid een voorstel brengen naar de gemeenteraad. De bevoegde diensten zouden reeds de opdracht gekregen hebben deze naamswijziging voor te bereiden.

Groot was dan ook de verbazing van het Vlaams Belang toen deze maand bleek dat het draagvlak voor de naamswijziging er in de eigen coalitie plots niet meer was en Open VLD de naamswijziging van tafel veegde. Wederom blijkt dat deze partij niet in staat is om de doelstellingen in te lossen en komt het terug op eerder gemaakte beloftes.

Het Vlaams Belang blijft van oordeel dat het eigen voorstel om de naam te wijzigen in Antoon Thiryplein beter zou aansluiten op de naamswijziging van de bibliotheek naar Felix Timmermans. Antoon Thiry debuteerde in 1911 met de, samen met Felix Timmermans, geschreven bundel “Begijnhofsproken”. Tot de dood van de Fé zouden ze vrienden blijven.  In 1918 week Thiry samen met Felix Timmermans uit naar Nederland.  In 1930 keerde hij terug naar België en vestigde zich in Mortsel.
Antoon Thiry werd begraven op het Lierse Kloosterheidekerkhof, in de buurt van de graven van Timmermans en Van der Hallen.

Voor het Vlaams Belang is het verdwijnen van de naam Kardinaal Mercier echter prioritair op de keuze van een nieuwe naam. Onze fractie heeft daarom het voorstel van N-VA gesteund en realiseerde zo een wisselmeerderheid om, voor eens en voor altijd, de naam van de niet onbesproken figuur Kardinaal Mercier definitief uit het Lierse straatbeeld te laten verdwijnen.

KardinaalMercierplein

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...